Welkom op het platform

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak kwamen er in Nunspeet onmiddellijk diverse particuliere initiatieven op gang om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Al heel snel zijn deze initiatieven verenigd in het platform Nunspeet Biedt Onderdak (NBO). Deze organisatie werkt heel nauw samen met de gemeentelijke overheid om de hulp aan Oekraïense gasten zo goed mogelijk vorm te geven.

Alle initiatieven in Nunspeet werken via het platform samen om onze Oekraïnse gasten in nood een veilige opvang te bieden. Er is bijzonder veel hulp die voornamelijk door vrijwilligers en ondernemers wordt aangeboden. Het is hartverwarmend om te bemerken hoe fijn er wordt samengewerkt.

Juist door deze samenwerking zijn we met elkaar tot veel in staat.

NBO registreert alle vluchtelingen in de gemeente Nunspeet en coördineert alle activiteiten zoals inschrijving bij o.a. de gemeente Nunspeet, het bemiddelen van werk, allerlei bijeenkomsten, scholing etc. De gemeente Nunspeet heeft intern een team samengesteld om NBO te ondersteunen voor de formele zaken. NBO is in alle gevallen voor u het eerste aanspreekpunt.

 Op deze site treft u een activiteiten kalender aan en kunt u lezen hoe de veiligheid van onze gasten is geborgd. Ook treft u onder het kopje informatie alle relevante informatie aan voor zowel de vrijwilligers als onze gasten. De organisatiestructuur kunt u terugvinden onder het kopje organisatie. Het vriendelijke verzoek om deze werkwijze te respecteren.
 
Hartelijk dank voor uw geweldige inzet,

Erik de Weerd (Coördinator, namens de verschillende initiatiefnemers en de Gemeente Nunspeet)

Park Landrust in Hulshorst

Zoals u heeft vernomen is het de verwachting dat in het komende najaar Oekraïense vluchtelingen op Park Landrust in Hulshorst worden gehuisvest.
Hiervoor worden tien 4 persoonshuisjes en vijf 6 persoonshuisjes geplaatst.

De toekomstige bewoners van deze huisjes wonen al vanaf medio maart binnen de gemeentegrenzen en zijn via Nunspeet biedt onderdak (NBO) indertijd opgevangen.
Over het algemeen gaat het om kleine gezinnen die bestaan uit moeders, kinderen, oma's of in een enkel geval is de vader er ook.

Als NBO kennen wij alle Oekraïense gasten en hebben wij de afgelopen maanden geholpen om zowel de vluchtelingen bij te staan, als ook de gemeente om alle hulpverlening te stroomlijnen.
Alle Oekraïense gezinnen hebben vanuit NBO een gastgezin toegewezen gekregen die hen helpt waar nodig en ook het welzijn van hen nauwlettend in de gaten houdt.

Deze ondersteuning blijft zolang deze mensen binnen de gemeentegrenzen van Nunspeet verblijven. In de afgelopen maanden zijn onze Oekraïense gasten redelijk ingeburgerd, waar het kan wordt gewerkt, kinderen gaan naar school of naar de opvang.

Ze beschikken in veel gevallen over een fiets of auto en waar nodig kan vervoer via NBO worden geregeld. Men wordt geholpen aan een optimaal dagritme wat gericht is op zoveel mogelijk zelfredzaamheid.

Als NBO hebben we onze Oekraïense gasten leren kennen als dankbare echter ook kwetsbare mensen.
Wij wijzen onze gasten op de Nederlandse normen en waarden en zien er op toe dat zij zich daaraan houden.
Vanuit NBO blijven wij betrokken bij de opvang, ongeacht de locatie.

Voor Hulshorst is John Koevoet namens NBO het aanspreekpunt voor de buurtvereniging Hulshorst.
Wij proberen u zo goed mogelijk via de site op de hoogte te houden.
U kunt daar, via een formulier uw vragen stellen.

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar als vrijwilligers, gemeente en omwonenden, onze gasten, zolang als nodig, een goede plek in ons midden mogen geven.

Wat kunt u doen ?

Wilt u ons werk steunen met een gift?

Dat kan via bankrekeningnummer: NL88 RABO 0148 7265 34 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Nunspeet, onder vermelding van Nunspeet biedt onderdak.

Partners