3 juni 2022

De belangrijkste punten op een rijtje.

Leefgeld

Het uitkeren van leefgeld verloopt voorspoedig. Mochten er desondanks nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Banknummers

Het vriendelijke verzoek van de gemeente Nunspeet om geen banknummers direct bij de Gemeente Nunspeet te melden maar via NBO.

BSN

Het inschrijven vordert gestaag. Het overzicht vult zich met A (afspraak) en B (BSN). Mocht er nog voorrang van inschrijving nodig zijn voor werk dan graag aangeven bij NBO via Oekraine@gergemnunspeet.nl

Verhuizing

De reservering van woningen voor de GOO gaat altijd via Evert. Hij geeft aan waar de sleutel gehaald kan worden. Uitgangspunt is dat het gastgezin de verhuizing van POO naar GOO regelt. De exacte verhuisdatum melden bij Oekraine@gergemnunspeet.nl vanwege de wijziging van woongeld.

Gasten die al een BSN hebben moeten de verhuizing ook melden bij de gemeente. Dat kan via de website van de gemeente in dien met al een DiGiD heeft, anders kan dit via het formulier wat op de website staat van NBO onder Vrijwilligers – Communicatie Gasten – Tips. Het formulier heet Aangifte_verhuizing.pdf

Check altijd of er voldoende levensbehoeften in de woning zijn. Daarbij graag onderstaande volgorde hanteren:

A. Gasten kunnen het zelf regelen omdat zij inmiddels over geld beschikken

B. Het gastgezin regelt het nog. Eerste levensbehoeften kunnen gedeclareerd worden bij NBO.

C. Er wordt een startpakket aangevraagd bij NBO. Dit kan bij Rina Verheul. Een start pakket bestaat uit voldoende boodschappen voor de eerste dagen en is afgestemd op de gezinssamenstelling.

D. Check ook of er wat nodig is voor kleine kinderen zoals speelgoed etc.

E. Fietsen zijn nog steeds beschikbaar en kunnen bij Albert van Frankenhuijzen of Albert Koers worden aangevraagd. Te bereiken via het steunpunt (we gaan op internet geen mobiele nummers delen).

F. Voor vervoer graag contact opnemen via de werkgroep.

Vertrek

Verschillende gasten vertrekken weer naar Oekraïne. Hanteer daar zorgvuldig onderstaande procedure:

Als de gasten weer willen vertrekken naar Oekraïne of een ander land moet dit gemeld worden bij NBO oekraine@gergemnunspeet.nl in verband met de bewoning, de activiteiten etc. De gasten ontvangen dan van NBO een formulier dat zij moeten invullen en het is vereist dat de gasten dit formulier persoonlijk inleveren bij de gemeente. Het is onduidelijk of (tijdelijke) terugkeer naar Oekraïne gevolgen zal hebben voor een eventueel toekomstig verblijf in Nederland als de gasten uiteindelijk toch niet in Oekraïne willen c.q. kunnen blijven en weer terugkomen naar Nederland.

Werk

Er is een formulier op de website toegevoegd waarop u kunt aangeven wie er werkt. Iedere gast die werkt (inkomen heeft) het dringende verzoek dit formulier in te vullen. Vriendelijk verzoek dit in te vullen.

Taalles

Samen met de Gemeente en de Bieb wordt een taalles georganiseerd. Er is reeds een formulier gedeeld om in te kunnen schrijven. Mocht er nog behoefte zijn vraag dit dan aan bij het steunpunt. De inschrijvingen gaan al heel goed (rond de 40). Mochten er vrijwilligers of docenten zijn die taalles kunnen geven graag een bericht sturen naar oekraine@gergemnunspeet.nl

School

Na de zomervakantie zal er een centrale oplossing komen voor het volgen van lessen. Er wordt hard gewerkt aan deze oplossing. Als er docenten zijn die graag willen helpen, via de website www.cnsnunspeet.nl/vacatures kan worden gesolliciteerd.

Opvang

Er wordt (samen met de scholen) nagedacht over kinderopvang. Door de steunpunten wordt geïnventariseerd hoeveel kinderen potentieel opgevangen dienen te worden. Het plan is om enkele Oekraïense dames te vragen om tegen een vergoeding op te passen. Deze vergoeding wordt mogelijk door een bijdrage te vragen van de werkende moeder. Zodra dit verder uitgewerkt is volgt hier meer informatie over.

Organisatiestructuur

De NBO-organisatiestructuur zoals deze tot op heden wordt gehanteerd wordt door de gemeente verlengt naar (minimaal) 1 september.

Website

Alle informatie van deze nieuwsbrief zal verwerkt worden op de website zodat deze informatie beschikbaar blijft.De meertalige variant is bijna klaar. Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag. Voor nu allen een fijn en goed pinksterweekeinde!

Namens alle vrijwilligers en betrokkenen, hartelijke groet, Erik de Weerd. Coördinator.