Gezondheidszorg

Als er sprake is van een levensbedreigende situatie: bel 112

Medische hulp (acuut / niet levensbedreigend)

  • Binnen kantoortijden (08.00 – 17.00) kunt u in Nunspeet contact opnemen met de dienstdoende huisarts volgens onderstaande rooster.
  • Binnen kantoortijden (08.00 – 17.00) kunt u in Elspeet contact opnemen met huisartsenpraktijk Polderman (0577-491880) of huisartsenpraktijk Fuhler (0577-491281).
  • Buiten kantoortijden (17.00 – 08.00), in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met de HAP in Harderwijk: 0900-3410341. Locatie Spoedpost Harderwijk, terrein Ziekenhuis st. Jansdal, Weth. Jansenlaan 90 in Harderwijk.

Medische hulp (geen spoed)

Ook voor medische hulp die niet acuut is kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen volgens het onderstaande rooster. De huisartsen kunnen per dag maximaal 2 Oekraïners zien. Een aantal mensen is reeds onder behandeling bij een huisarts. Als het gaat om vragen of zorgen rondom deze reeds bekende problemen of om herhaalmedicijnen, dan kunt u uiteraard terecht bij de huisarts waar u eerder bent geweest. Als er sprake is van een nieuw probleem, dan gaat het volgens het rooster.

Let op: Afspraken dienen gemaakt te worden door de buddy, tenzij de gast zelf goed Engels spreekt.

Rooster huisartsen mei & juni 2023

DatumPraktijkTelefoonnummer
Maandag22 mei 2023Horst0341 – 261882
Dinsdag23 mei 2023Hettema0341 – 252904
Woensdag24 mei 2023Kieft0341 – 252904
Donderdag25 mei 2023Ouwerkerk0341 – 263344
Vrijdag26 mei 20023Morgenstern0341 – 253333
    
Maandag29 mei 20232e pinksterdag 
Dinsdag30 mei 2023Vennen0341 – 252395
Woensdag31 mei 2023Keiler0341 – 759759
Donderdag1 juni 2023Terpstra0341 – 251777
Vrijdag2 juni 2023Timmer0341 – 252332
    
Maandag5 juni 2023Horst0341 – 261882
Dinsdag6 juni 2023Hettema0341 – 252904
Woensdag7 juni 2023Kieft0341 – 252904
Donderdag8 juni 2023Ouwerkerk0341 – 263344
Vrijdag9 juni 2023Morgenstern0341 – 253333
    
Maandag12 juni 2023Vennen0341 – 252395
Dinsdag13 juni 2023Keiler0341 – 759759
Woensdag14 juni 2023Terpstra0341 – 251777
Donderdag15 juni 2023Timmer0341 – 252332
Vrijdag16 juni 2023Horst0341 – 261882
    
Maandag19 juni 2023Hettema0341 – 252904
Dinsdag20 juni 2023Kieft0341 – 252904
Woensdag21 juni 2023Ouwerkerk0341 – 263344
Donderdag22 juni 2023Morgenstern0341 – 253333
Vrijdag23 juni 2023Vennen0341 – 252395
    
Maandag26 juni 2023Keiler0341 – 759759
Dinsdag27 juni 2023Terpstra0341 – 251777
Woensdag28 juni 2023Timmer0341 – 252332
Donderdag29 juni 2023Horst0341 – 261882
Vrijdag30 juni 2023Hettema0341 – 252904
HuisartsPraktijkAdresTelefoonnummer
Van der HorstMedisch Centrum de EeckenJohan Frisoplein 10341 – 261882
HettemaMedisch Centrum de EeckenJohan Frisoplein 10341 – 252904
KieftMedisch Centrum de EeckenJohan Frisoplein 10341 – 252904
OuwerkerkZorgplein De EnkStationsplein 180341 – 263344
MorgensternZorgplein De EnkStationsplein 180341 – 253333
VennenZorgplein De EnkStationsplein 180341 – 252395
TerpstraMedisch Centrum OosterlaanOosterlaan 800341 – 251777
TimmerMedisch Centrum OosterlaanOosterlaan 800341 – 252332
KeilerZorgplein De Enk (op 1e verdieping)Stationsplein 180341 – 759759

Tandartshulp

U kunt zelf een tandarts benaderen voor tandartsenzorg indien gasten zorg nodig hebben. Kiest u hier bijvoorbeeld uw eigen tandarts voor.

Apotheek

Recepten kunt u krijgen via de huisarts. Medicijnen kunnen vervolgens bij de apotheek worden afgehaald. Bij het eerste bezoek aan de apotheek moet een ingevuld formulier “inschrijfformulier apotheek” ingeleverd worden. Dit is noodzakelijk om voor een eventuele vergoeding in aanmerking te komen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de huisarts.

Zorg voor kinderen (consultatiebureau en schoolarts)

Kinderen van 0-4 jaar krijgen medische controles op het consultatiebureau. Dit wordt geregeld door Icare. Ouders en kinderen krijgen hiervoor een oproep. Vaccinatieprogramma’s voor deze kinderen worden ook hier geregeld.

Kinderen van 4-17 jaar krijgen de gezondheidscontroles door de jeugdverpleegkundige (en de jeugdarts) van de GGD. Hiervoor krijgen zij een oproep.

Mentale zorg

Bij psychische problemen kunt u uw buddy vragen contact te leggen met de werkgroep mentale ondersteuning. Indien nodig kan een afspraak met de huisarts worden gemaakt om een doorverwijzing naar de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) te krijgen.

Vertrouwenspersoon

Binnen de hele organisatie communiceren we zoveel mogelijk via de buddy’s. Het kan zijn dat er situaties zijn die u absoluut niet kunt, wilt of durft bespreken met uw buddy of iemand anders van NBO. We hebben Halina Makarenko bereid gevonden om vertrouwenspersoon te zijn. Dus als u in een situatie zit die u met niemand kunt bespreken, dan kunt u contact opnemen met Halina (+31-6-10 05 33 74). Voor alle duidelijkheid, alleen voor deze uitzonderlijke situaties.

Zorgverzekering

Ontheemden uit Oekraine met een burgerservicenummer (BSN) vallen vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zij krijgen medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. Op de website rmoekraine.nl kunt u meer informatie vinden over deze regeling, inclusief het vergoedingenoverzicht en de contactgegevens.

Koelkastbrief 2023

De organisatie “Nunspeet biedt onderdak” doet haar best om de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne zo goed mogelijk te regelen. Deze koelkastbrief geeft aan wat u moet doen als er sprake is van een (acute) situatie waarin u of uw gasten hulp nodig hebben. Bewaar deze informatie op een duidelijk zichtbare plek en vul het telefoonnummer van uw buddy in!

Організація «Nunspeet offers shelter» докладає максимум зусиль, щоб якомога краще організувати прийом біженців з України. У цьому листі-холодильнику вказується, що робити, якщо виникла (гостра) ситуація, у якій вам або вашим гостям потрібна допомога. Зберігайте цю інформацію на видному місці та введіть номер телефону свого друга!

Организация «Нунспеет предлагает приют» делает все возможное, чтобы как можно лучше организовать прием беженцев из Украины. В этом письме-холодильнике указано, что делать, если возникнет (острая) ситуация, в которой вам или вашим гостям понадобится помощь. Держите эту информацию на видном месте и укажите номер телефона вашего собеседника!