Veiligheid van onze gastgezinnen

Het is van groot belang dat alle gastgezinnen zorgvuldig omgaan met informatie.
Ook stelt NBO eisen aan omgang met onze gasten.
Daarom is er een geheimhoudingsverklaring en een gedragscode opgesteld.
Alle gastgezinnen of direct betrokkenen worden gevraagd zicht te houden aan de geheimhoudingsverklaring en de gedragscode door deze te ondertekenen.
De document kunt u hier downloaden.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat door het formulier in te vullen.

Documenten

Downloads
Geheimhoudingsverklaring

Dit is de Geheimhoudingsverklaring wat u kan lezen door op de download knop te klikken waar het vervolgens ook gedownload kan worden in het lees venster.

Gedragscode

Dit is de Gedragscode wat u kan lezen door op de download knop te klikken waar het vervolgens ook gedownload kan worden in het lees venster.

Privacy Reglement Kernteam

Dit is het privacy reglement wat u kan lezen door op de download knop te klikken waar het vervolgens ook gedownload kan worden in het lees venster.