Organisatie structuur

Nunspeet Biedt Onderdak – (NBO)

Per 1 oktober kent ‘Nunspeet biedt onderdak’ een nieuwe structuur. Stond het eerste half jaar in het teken van de eerste opvang, inmiddels is er consolidatie opgetreden. In het organogram is de structuur zichtbaar gemaakt.

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente Nunspeet. Echter, veel van de uitvoerende taken blijven uitbesteed aan ‘Nunspeet biedt onderdak’. Het kernteam van ‘Nunspeet biedt onderdak’ bestaat uit de contactpersonen voor de diverse woonlocaties en een aantal personen die overstijgende thema’s coördineren. De contactpersonen van de diverse locaties sturen de buddy’s aan. Iedere buddy begeleidt een Oekraïens gezin. Het kernteam stuurt ook een aantal werkgroepen aan, die specifieke zaken regelen. Deze werkgroepen verzorgen taken die in de nabije toekomst meer en meer overgenomen zulle n worden door de gemeente Nunspeet.

Wat doet een buddy?

  • Een luisterend oor zijn. Het is heel fijn als een als een Oekraïense gast(gezin) iemand heeft waar men terecht kan. 
  • Contacten leggen. Dit kunnen hele kleine dingen zijn zoals het contact onderling, maar ook het contact met bijvoorbeeld een tandarts, scholen, kerken etc.  
  • Zaken regelen: De meeste formaliteiten zoals BSN etc. zijn al geregeld. Het kan voorkomen dat er toch een nieuwe gast komt, dan moet er van alles geregeld worden zoals een bankrekening en een BSN-nummer.

Om te communiceren met de Oekraïense gasten is een vertaalapp handig. Een goed voorbeeld is de Say Hi app. Wel is het dan belangrijk dat u weet of jouw gast Russisch of Oekraïens spreekt.

Als u met de Oekraïense gast wilt appen is dat het meest makkelijke via de Viber app. Via deze app kan men de Nederlandse boodschap typen, de Viber app vertaalt het dan in het Oekraïens of Russisch. Andersom kunnen onze gasten hun boodschap typen en wordt deze vertaald in het Nederlands.

Als er bij de buddy vragen terecht komen waar men het antwoord niet op weet kan er contact gezocht worden met de contactpersoon in het kernteam. Ook als er behoefte is aan de inzet van een werkgroep (bijvoorbeeld mentale ondersteuning, vervoer of werk) loopt (in ieder geval het eerste) contact via het kernteam.

Denkt u er over na om buddy te worden?

Neem dan contact op met het secretariaat via nbo@gergemnunspeet.nl, één van de coördinatoren zal u dan een afspraak met u maken om te kijken wat de mogelijkheden zijn!

Wat doen de werkgroepen?

  • Mentale ondersteuning: is bedoeld voor zowel de buddy als voor de Oekraïense gasten. De Oekraïense gasten hebben het achterliggende jaar (sommigen al sinds 2014…) veel meegemaakt. Mentale ondersteuning kan hier een helpende hand bieden, en eventueel doorsturen voor meer professionele hulp. Maar ook de buddy kan op een gegeven moment tegen grenzen aanlopen waardoor er even een praatpaal gewenst is. In zulke gevallen kunt u de contactpersoon vragen om ondersteuning van deze werkgroep.
  • Werk: Als de Oekraïense gasten willen werken kan dat. De werkgroep Werk bemiddelt hierin. Zie ook [Werk & Inkomen]
  • Vervoer: Vanuit de gemeente Nunspeet is er een personenbus beschikbaar gesteld. Ook zijn er vrijwilligers die naar bijvoorbeeld het ziekenhuis e.d. kunnen rijden. Via de werkgroep Vervoer kan hier een beroep op worden gedaan.
  • Financieel: ‘Nunspeet biedt onderdak’ heeft eigen middelen om sommige uitgaven te financieren.
  • Activiteiten: Er zijn verschillende initiatieven binnen de gemeente Nunspeet waar Oekraïense gasten aan mee kunnen doen. De werkgroep Activiteiten coördineert deze activiteiten. Ook als mensen, instellingen of bedrijven ideeën voor activiteiten hebben kunnen ze zich wenden tot deze werkgroep. Wilt u een activiteit melden voor dan dit activiteitenformulier in.
  • Tolken: Soms is het handig om een ervaren tolk te hebben. ‘Nunspeet biedt onderdak’ heeft een aantal tolken waar ze op terug kan vallen.

Taal: Er worden speciaal voor onze Oekraïense gasten een aantal taallessen (Engels, Nederlands) aangeboden.